Lokalizacja

KONTAKT

Biuro:
Św. Wawrzyńca 38/8
31-052 Kraków


Telefony:
(12) 350 67 70

E-mail:
biuro@betanieruchomosci.pl


Przejdź do LokaleNET

Beta Nieruchomości

Dziękujemy za zainteresowanie się ofertą naszej firmy - od kilkunastu lat specjalizujemy się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami.
W celu utrzymania budynków w dobrym stanie i zwiększenia ich wartości, koniecznym jest sprawne i profesjonalne zarządzanie. Firma Beta Nieruchomości w zakresie swojej działalności oferuje szeroki zakres usług, których prawidłowe świadczenie pozwala zrealizować oczekiwania właścicieli
i użytkowników nieruchomości.