O firmie

Firma Beta Nieruchomości w roku 1999 ukierunkowała swoją działalność na zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Obecnie obsługujemy budynki należące do Wspólnot Mieszkaniowych jak i wykonujemy prace na rzecz prywatnych kamienic na terenie całego Krakowa i okolic. W przeszłości prowadziliśmy również administrację nieruchomości komercyjnych.

W czasie kilkunastoletniej działalności naszej firmy, zdobyliśmy wszechstronne doświadczenie w zakresie prowadzenia prac na rzecz nieruchomości o różnym statusie prawnym, stanie technicznym i finansowym. Różnorodność spraw, z jakimi musieliśmy się zmierzyć, ukształtowały w nas umiejętności sprostania każdym problemom i wypracowaniu skutecznego ich rozwiązania.

Koordynację i nadzór nad czynnościami związanymi z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, sprawują w firmie licencjonowani zarządcy, ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do współpracy.


DORE